in

“Sus Dungo” exmember Elizabeta Lāce presented her first solo album “Mõaigā”

On March 28 former girl band`s “Sus Dungo” exmember Elizabeta Lāce presented her first solo album “Mõaigā” (Zemesmala) (Eng. Landside). This will be a text and photo album with 12 experimental compositions.

“Mõaigā” is the first Livonian contemporary artwork. Texts in the album are represented in three languages and have been created in February 2016 in Klaipeda, Liepaja and Budapest. The photos, which describe events in the Livonian populated places, have been taken for six years. The music was created in June 2015, secretly somewhere in Vidzemes suburb.

“Its central theme is borderlines – personal and external. It`s about opposite worlds meeting and vanishing. It`s about seeing similarities in our geopolitical culture environment – while standing between different powers, trying to hold together Judeo Christian and pagan wisdom, ever trying to destroy all of them to the ground, and finally – encounter of Uralic and Indo-European worlds thousands of years ago on side of the river,” says the press release.

Compositions were produced for the harp, and there were used all currently academically known sensory capabilities of this instrument. Album is published by society “HI”.

Moaiga

28. martā Kaņepes kultūras centrā savu debijas soloalbumu “Mõaigā” (Zemesmala) prezentēja bijušās meiteņu grupas “Sus Dungo” dalībniece Elizabeta Lāce. Tas būs tekstu un fotogrāfiju albums ar 12 eksperimentālām kompozīcijām.

“Mõaigā” ir pirmais līvu laikmetīgās mākslas autordarbs. Teksti ir pārstāvēti trijās valodās un tapuši 2016. gada februārī Klaipēdā, Liepājā un Budapeštā. Fotogrāfijas tekstos aprakstītajiem notikumiem saistošajās līvu apdzīvotās vietās uzņemtas sešu gadu laikā, mūzika tapusi 2015. gada jūnijā slepeni Vidzemes priekšpilsētā.

“Tā centrālā tēma ir robežlīnijas – personīgās un ārējās, pretēju pasauļu satikšanās un izgaišana, paralēli iekšējiem notikumiem redzot līdzību mūsu kultūrģeopolitiskajā vidē – atrodoties dažādu varu vidū, gadu simtiem kopā turot judeokristīgās un dievturu dzīvesziņas, kādreiz mēģinot līdz pamatiem iznīcināt tās visas, un vispēdīgi – tūkstošiem gadu atpakaļ pie vienas upes krastiem jūras malā saduroties urāliešu un indoeiropiešu pasaulēm,” teikts preses paziņojumā.

Kompozīcijas tapušas arfai, izmantojot šobrīd visas akadēmiski zināmās šā instrumenta senorās iespējas, kā arī pēcapstrādi. Albumu izdod biedrība “HI”.

 

 

What do you think?

THEN & NOW: Mariah Carey

Erica Jennings presents new single “Hanging by a Thread”