in

SHIPSEA in the spotlight

Musicians get inspired not only by personal life events, but also by literature. Latvian singer`s Shipsea taste in books is very specific and evocative.

“It seems to me that books offer great opportunities and it doesn`t mean just flowing into different fictional powers. For me it is a tool, which I occasionally use to achieve different goals.”

Mūziķi meklē iedvesmu ne tikai personiskās dzīves notikumos, bet arī literatūrā. Latviešu mūziķa Shipsea grāmatu gaume ir ļoti specifiska un pārdomas raisoša.

“Man šķiet, ka grāmatas piedāvā milzīgas iespējas, un tas nenozīmē tikai aizplūst dažādu fikciju varā. Man tas ir instruments, kuru es ik pa laikam pielietoju dažādu mērķu sasniegšanai.”

What do you think?

THEN&NOW: Aija Vitolina

What’s coming NEXT