in

Friday chat with OZOLS!

What are your plans for the weekend?

I actually have several plans for this weekend, because there is “Critical Mass Riga” and then there is also summer season`s opening at cafe “Vest”. There is also going to be a little party at “Noliktava No3” after “Critical Mass”, where DJ Lessfucc will play. I have thought of going there maybe.

Who do you like to spend your leisure time with?

With some like-minded people, friends or my girlfriend. They could be people with whom I have same opinion, people that I am “on the same wave” with. I guess – some street artists and creative persons. I have noticed that lately I spend my time around creative people.

Do you have a favorite song or album that you listen to on weekends?

I haven`t really listened to any albums, but one of the most recent releases that is most memorable to me is Kendrick Lamar`s latest album. It`s not that often when I sit and listen to something.

 

Describe your perfect weekend.

It would be somewhere at the beach with people I care about. And with good atmosphere, good weather, somewhere near the water, with some water exercises – some sort of activities with water motorcycles. Summer, warmth – that could be a cool vacation. But what`s too much, that`s damaging. If it would be like that for a week I could get tired of it, but for a few days it could be cool.

What is your formula for surviving Mondays?

Mondays are difficult, a lot is “falling on head”. One of the options is perhaps a solution for a moment – switching off the phone for a while, but I usually try not to do that, and I try to deal with everything that can be solved. But if I can`t solve something, I postpone it to another day. If there is a deadlock situation – then you can get away from any contacts. From the series “drink lots of vitamins and energy drinks” – I don`t know… A healthy reasoning is the best solution that could resolve any current issues.

 

Piektdienas ekspress-intervija ar latviešu hiphopa mākslinieku Ģirtu Rozentālu jeb Ozolu.

Kādi ir Tavi plāni šīm brīvdienām?

Šīm brīvdienām plāni īstenībā ir vairāki, jo ir “Kritiskā masa” šajā nedēļas nogalē, tad vēl arī ir “Vest” kafejnīca, kur ir laikam vasaras sezonas atklāšana. Ir arī “Noliktavā No3” pēc “Kritiskās masas” neliels pārtijs, kur spēlēs dīdžejs Lessfucc. Ir doma varbūt aiziet uz turieni.

Ar kuriem cilvēkiem Tev patīk pavadīt brīvo laiku?

Ar kādiem domubiedriem, draugiem vai draudzeni. Tie varētu būt cilvēki, ar kuriem viedokļi sakrīt, kas ir “uz viena viļņa”. Laikam, ka street-artisti vai kaut kādi kreatīvi, radoši cilvēki. Pēdējā laikā man apkārt ir daudz radošu cilvēku, cik esmu pamanījis pats.

Vai Tev ir kāda mīļākā dziesma vai albums, ko klausies brīvdienās?

Baigi izteikti nevienu albumu tagad neesmu klausījies, bet no pēdējām relīzēm laikam visvairāk palicis atmiņā Kendrika Lamāra pēdējais albums. Bet baigi bieži nesanāk pasēdēt tā un paklausīties.

Apraksti savas perfaektās brīvdienas.

Perfektās brīvdienas ir kaut kur pie palmām pludmales malā, ar sev svarīgiem cilvēkiem. Laba gaisotne, labs laiks, kaut kādas nodarbes pie ūdens – aktivitātes ar ūdensmočiem. Vasara, silts… Tās varētu būt foršas brīvdienas. Bet, kas par daudz, tas par skādi, kā saka. Ja tas būtu baigi ilgtermiņā, kādu nedēļu, tad varētu nogurt, bet pāris dienas būtu forši.

Kāda ir Tava formula, lai izdzīvotu pirmdienas?

Pirmdienas ir tādas grūtas, daudz sagāžas uz galvas virsū. Varbūt viens no variantiem ir tāds risinājums uz brīdi – uz mirkli izslēgt telefonu. Bet es parasti mēģinu tā nedarīt. Es mēģinu risināt visu, ko var atrisināt, jo, ja nesanāk atrisināt, tad pārceļu to uz kādu citu dienu. Vienīgais laikam, ja tāda galīgi bezizejas situācija – pazust no visiem kontaktiem. Bet no sērijas – “dzert daudz vitamīnus, daudz enerģijas dzērienus” – es pat nezinu… Laikam veselīga spriestspēja ir vislabākais risinājums, kas varētu palīdzēt atrisināt esošos jautājumus.

 

What do you think?

Remixes of Justs’ Eurovision song “Heartbeat” produced by Latvian, US, and UK producers

Weekend TIPS