in

Baltic Highlight: Stūrī Zēvele

Latvian indie-pop group “Stūrī Zēvele” recently presented their first single “Evening in the countryside” (“Vakars laukos”) from the new album “Good day” (“Labdien”), which they`ll present on 10th May at Kanepe`s Culture Centre.

One of the group members Klavs Lauls tellss about the first single: “This song is one of the first songs that were written for the new album and organically merged with poet`s Klavs Elsbergs poem “between the evening in the countryside and you”. This song includes theme about close people relationships, as well as the mood and the atmosphere that you can feel when you`re outside city – in the countryside.”

The band was founded in Kuldiga, when childhood friends were united by the love of music. The name was picked thanks to the group friend`s clerical error. Over time, the group members have changed, but five members always steadily stayed in the band: Kate, Klavs, Justine, Maija and Uldis. While using almost classic indie-pop compositions, the new album has a warm, playful and bright sense of sound with Latvian poet (Karlis Verdins, Klavs Elsbergs, Inga Gaile) lyrics.

“Stūrī Zēvele” describes itself as a set of creative people, among which sometimes fires an undetected natural chemical reaction that results in cozy compositions.

Also, on 10th May you will be able to hear another local alternative band “Childhood militia” (“Bērnības milicija”).

There is limited number of places, so purchase your ticket now.


Latviešu indīpopa grupa “Stūrī zēvele” nesen iepazīstināja ar pirmo singlu “Vakars laukos” no gaidāmā albuma “Labdiem”. Jaunais albums savu prezentācijas koncertu piedzīvos 10. maijā Kaņepes Kultūras centrā.

“Šī dziesma ir viena no pirmajām sarakstītajām jaunā albuma dziesmām, kas organiski saplūda ar Klāva Elsberga dzejoli “starp vakaru laukos un tevi”. Šī dziesma sevī ietver tuvo cilvēku attiecību tēmu, kā arī noskaņu un atmosfēru, ko var izjust, atrodoties ārpus urbānās pilsētvides – laukos,” stāsta viens no grupas pārstāvjiem Klāvs Lauls.

“Stūrī zēvele” tika dibināta Kuldīgā, kad bērnības draugi apvienojās grupā, kur viņus savā starpā vienoja arī mīlestība pret mūziku. Grupas nosaukums izveidojās pateicoties grupas draugam, kurš pieļāva kļūdu pārrakstoties. Laika gaitā grupas sastāvs ir mainījies, taču vaiākus gadus tajā stabili darbojas pieci dalībnieki: Kate, Klāvs, Justīne, Maija un Uldis. Liekot lietā gandrīz klasisku indīpopa sastāvu, jaunajā albumā mūziķi radījuši silti rotaļīgu un gaišu skaņu sajūtu ar latviešu dzejnieku (Ingas Gailes, Kārļa Vērdiņa, Klāva Elsberga) vārdiem.

Pati grupa sevi raksturo kā radošu cilvēku kopumu, kuru starpā ik pa mirklim uzplaiksnī kāda neatklāta ķīmiski fiziska reakcija, kuras rezultātā rodas mājīgas kompozīcijas.

10. maijā uz vienas skatuves ar “Stūrī zēvele” varēs dzirdēt vēl vienu pašmāju alternatīvās mūzikas grupu “Bērnības milicija”.

Vietu skaits uz koncertu ir ierobežots, tāpēc iegādājies biļeti jau tagad.

What do you think?

What’s coming NEXT

Friday chat with Audience Killers