in

BALTIC HIGHLIGHT: electronic duo NORTHERN C

There is a new band on the horizon – electronic music project “northern c” from Riga!

“northern c” basically is a duo – in the band plays Matiss Runtulis, commonly known as “Mr. Myster” and Mikelis Putnins, author of the project “Ezeri”. “northern c” has released their first debut album and will present it on 8 April at Kanepes Cultural center (Kaņepes Kultūras centrs), informs “Dirty Deal Audio”.

The group is characterized by the sound of electronic music, which is accompanied by vocals, guitars and other live instrument sound elements to create an unusual sound.

Debut album talks about unusual states of consciousness, unusual mornings, nightly journeys, death through misunderstanding and non-acceptance, as well as rebirth.

There will be some guests at the debut album presentation – “northern c” will be joined by vocalist Elza Rozentale and guitarist/vocalist Andris Strazds, who both participated in the making of the album, as well as keyboardist Matiss Repsis and drummer Rudolfs Dankfelds.

While trying to escape traditional ways of recording and production by using a PC, “northern c” members are looking for ways to make electronic music through variety of musical instruments and devices such as guitars, bass guitars, synthesizers, drum-machines and others.

Debut albums has been recorded last autumn and winter at “Dirty Deal Audio HQ” studio.

More about “northern c” here

Jauna grupa pie horizonta – elektroniskās mūzikas projekts “northern c” no Rīgas!

“northern c” būtībā ir duets – tā pamatsastāvu veido Matīss Runtulis, plašāk zināms kā “Mr. Myster”, un Miķelis Putniņš, projekta “Ezeri” autors. “northern c” laiž klajā savu debijas albumu, kura prezentācija notiks 8. aprīlī Kaņepes Kultūras centrā, informē “Dirty Deal Audio”.

Grupai ir raksturīgs elektroniskās mūzikas skanējums, kas tiek papildināts ar vokālu, ģitāras un citiem dzīvo instrumentu skaņu elementiem, kopā veidojot neparastu skaņu sakausējumu.

Grupas debijas albumu caurvij tēmas par neaprastiem apziņas stāvokļiem, neparastiem rītiem, naksnīgiem ceļojumiem, nāvi caur nesaprašanu un nepieņemšanu, kā arī atdzimšanu.

Albuma prezentācijā būs arī īpaši viesi – “northern” c pievienosies vokāliste Elza Rozentāle, ģitārists un vokālists Andris Strazds, kuri piedalījās albuma tapšanā, kā arī taustiņinstrumentālists Matīss Repsis un bundzinieks Rūdolfs Dankfelds.

Cenšoties izvairīties no mūsdienām raksturīgā mūzikas producēšanas veida, imantojot datoru, “northern c” dalībnieki neatlaidīgi meklē veidus, kā elektronisko mūziku radīt, izmantojot dažādus mūzikas instrumentus un ierīces, piemēram, ģitāras, basģitāras, bungmašīnas, sintezatorus un citus.

Debijas albums ir tapis pagājušā gada rudenī un ziemā “Dirty Deal Audio HQ” studijā.

 

What do you think?

Lost In Genre: ROCK’N BALTICS

WHAT’S COMING NEXT?