in

Alternative chamber music festival “Sansusī”: premiere of Andris Dzenitis vocal cycle`s

On 13th April alternative chamber music festival “Sansusī” offers a concert. Audience will experience the world premiere of Andris Dzenitis vocal cycle`s “Male songs” (“Vīriešu dziesmas”) first and second copybook.

Andris Dzenitis is one of the most talented, versatile and internationally most successful young Latvian composers.

Musical cycle`s “Male songs” mirror is Latvian man, whose thoughts and feelings are reflected by Latvian poets and less-known Latvian poetry classics. Both parts of the cycle appear not to have single substantive concept, because songs are more sorted by the principle of contrasting emotions. That is why the cycle has an open shape, and as long there will be the composer and there will be men, these songs will be composed.

The concert will also feature songs from “Dagda parallels” (“Dagdas paralēles”). The basis for “Dagda parallels” is taken from poet Rainis, who described contrast between male and female perception of the world, gentleness and simplicity towards the grounded and ungrounded nervousness and intensification. This time you wil hear the full version of this work, the bass voice will be adjusted for the baritone.

Baritone Armands Silins, pianist and singer Aldis Liepins and mezzo-soprano Ieva Parsa will take part in the concert as well.

Concert will take place at Zirgu street concert hall, beginning at 20:00.

 

13. aprīlī alternatīvās kamermūzikas festivāls “Sansusī” piedāvā koncertu – pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos komponista Andra Dzenīša vokālā cikla “Vīriešu dziesmas” pirmā un otrā burtnīca.

Andris Dzenītis ir viens no talantīgākajiem, daudzpusīgākajiem un starptautiski veiksmīgākajiem jaunajiem latviešu komponistiem.

“Vīriešu dziesmu” cikla spogulis ir latviešu vīrietis, kura domas un izjūtas ir atspoguļotas caur latviešu mūsdienu dzejniekiem un mazāk pazīstamiem latviešu dzejas klasiķiem. Cikla abām daļām šķietami nav vienotas saturiskas koncepcijas, jo dziesmas kārtotas vairāk pēc kontrastējošu emociju principa. Tieši tāpēc šis cikls ir atvērtas formas, un, kamēr vien būs komponists un būs vīrieši, šīs dziesmas turpinās tapt.

Koncertā izskanēs arī “Dagdas paralēles”, kurām par pamatu ņemts Raiņa aprakstīts kontrasts starp sievišķo un vīrišķo pasaules uztveri, maigums un vienkāršība pret pamatotu un nepamatotu nervozitāti un sakāpinātību. Šoreiz izskanēs pilna darba versijas un basa balss tiks pielāgota baritona iespējām.

Koncertā piedalīsies baritons Armands Siliņš, pianists un dziedātājs Aldis Liepiņš un mecosoprāns Ieva Parša.

Koncerts norisināsies Zirgu ielas koncertzālē, sākums plkst. 20:00.

What do you think?

THEN&NOW: The Prodigy

Lost in Genre: BACK TO CLASSICS